Onze aanpak

Aangezien nieuwe oplossingen vooraf onbekend zijn - anders zouden ze niet nieuw zijn - bestaan al onze trajecten uit zuiver maatwerk. De aanloop daarvan verloopt echter altijd in drie fases:
 

1. Inspiratie
We starten door samen één strategisch vraagstuk te kiezen. Dit is een urgente kwestie waar tot dusver geen oplossing voor gevonden wordt. We bekijken dit vraagstuk vanuit een reeks onverwachte perspectieven. 

2. Creatie
Door in alle rust en vrijheid te kijken, verschijnen nieuwe oplossingsrichtingen. Op basis van deze richtingen ontwikkelen we een reeks concrete voorstellen die we presenteren tijdens een ontspannen sessie.

3. Realisatie
Vervolgens kiezen we samen welk voorstel interessant genoeg is om in de praktijk te realiseren. We begeleiden deze realisatie via een maatwerk traject zodat er ook daadwerkelijk een verandering komt. 


Cases

Identiteit - Veel organisaties weten niet goed wie ze zijn. Dit komt omdat identiteit een thema is waar je met traditionele perspectieven moeilijk vat op krijgt. Momenteel begeleiden we een consultancypartij bij het verhelderen en het krachtig neerzetten van hun identiteit. Hiervoor gebruiken we wetenschappelijke onderzoeksmethoden, een nieuwe beeldtaal en inzichten uit ondernemerschap.

Relatie tot partners - Voor grote maatschappelijke organisaties is de relatie tot partners cruciaal om succesvol te opereren. Vaak verlopen deze relaties echter via vaste patronen met weinig ruimte voor de beweging waar deze tijd om vraagt. Op dit moment helpen we een groot ziekenhuis bij het verdiepen van de relatie tot de partners. Verbeelding speelt hierin een cruciale rol.

Investeren - Deze tijd vraagt om een nieuwe manier van investeren. Investeren wordt verantwoordelijkheid nemen, en rendement is niet langer een zuiver financiële term. Met deze filosofie in ons achterhoofd helpen we een investeringsmaatschappij een nieuw fonds op te richten. We helpen ze bij de identiteit en communicatie.